ZÁVODY JSOU OBSAZENY!! PŘIHLÁŠKY POUZE NÁHRADNÍCI!

Dne 20. 5. 2019 proběhla na rybníčku "U Jána" první aplikace přípravku PTP Plus od firmy Baktoma. Výsledkem by mělo být snížení organického bahna ve dně, stabilizace rozpuštěného kyslíku ve vodě, odbourání sinic, řas, minimalizace fosforu a škodlivých plynů a to vše díky speciálním bakteriálním kmenům

 


https://www.rybari-brandys.webnode.cz