Jak se stát rybářem ?

Cesta není příliš složitá. Nejprve je nutné stát se členem příslušné místní organizace Českého rybářského svazu, zpravidla nejbližší místě bydliště žadatele. (Není to však podmínkou). Uchazeč o členství kontaktuje jednatele nebo některého člena výboru a vyplní přihlášku. Po schválení výborem a zaplacení zápisného je členovi vydána členská legitimace. K tomu, aby člen mohl začít chytat ryby je nutné absolvovat počáteční školení. Obsahem školení je biologie a systematika našich ryb, základní poznatky z rybářského práva, z hospodaření na tekoucích vodách i v rybnících a také ze sportovního lovu ryb včetně ukázek nářadí, nástrah a návnad včetně praktického nácviku a rad pro nakoupení základního vybavení. Přece vás nevypustíme k vodě bez základní teoretické výzbroje! Po úspěšném testu a poznávačce našich ryb vám předáme osvědčení nutné pro první vydání rybářského lístku. Ten vydává stát (nikoli tedy Český rybářský svaz), prostřednictvím pověřených obcí. Aktuální ceny RL: 100 Kč jednoletý, 300 Kč tříletý, 500 Kč desetiletý. Předložení rybářského lístku je podmínkou vydání povolenky k rybolovu. Tu si můžete vybrat pstruhovou nebo mimopstruhovou a na revíry celého Východočeského územního svazu ČRS, nebo celého Českého rybářského svazu, nebo i celé republiky (t.j. včetně revírů Moravského rybářského svazu). Povolenky k rybolovu vydává hospodář místní organizace. Revír 453 063 - Tichá Orlice 3 je zařazen mezi pstruhové revíry. Mezi základní členské povinnosti patří zaplacení každoročního členského příspěvku (v současné době 400 Kč), což je doloženo vylepením členské známky pro příslušný rok v legitimaci. Dále je to odpracování nebo finanční náhrada stanoveného počtu brigádnických hodin. Tato povinnost se týká pouze práceschopných členů. Pro letošní rok je tato povinnost stanovena na 10 hodin, finanční náhrada 100 Kč/1 hodinu. Své rozhodnutí o odpracování nebo náhradě člen hlásí hospodáři vždy na začátku roku  na výroční členské schůzi. Účast na ní je další ze základních členských povinností. Na VČS dále členové nahlašují druh povolenky, kterou si v příslušném roce budou brát. Vydávání povolenek probíhá vždy ve stanovený termín před zahájením pstruhové sezóny (ta začíná 16.4.). Povolenku si samozřejmě můžete zakoupit kdykoli později. Po ukončení pstruhové rybářské sezóny (30.11.) se povolenky opět ve vyhlášeném termínu odevzdávají. POZOR! Pro odevzdání povolenky a řádně vyplněného úlovkového listu pro opozdilce platí striktní termín 15 dnů od konce platnosti povolenky, tzn. povolenku je nutné odevzdat nejpozději do 15. prosince!

https://www.rybari-brandys.webnode.cz